โรงเรียนสอนขับรถรังสิต
โดย ครูแบงค์

โรงเรียนสอนขับรถของเรา มีสนามฝึกสอนและสอบได้มาตรฐาน ครูผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์ ความชำนาญ เป็นอย่างดี
ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี เราจึงมีเทคนิค และวิธีการสอนให้เรียนง่าย เข้าใจง่าย และผู้เรียนสามารถสอบผ่านใบขับขี่ได้อย่างฉลุย

บรรยากาศการเรียน

Scroll to Top